SIGMA SOLUTIONS AS

For ditt prosjekt

Sigma Solutions AS er et uavhengig rådgivningsselskap som tilbyr konsulenttjenester til byggherrer og prosjektutviklere i alle prosjektfaser, fra idefase til prosjektutvikling/regulering, gjennomføringsfase og ferdigstillelse/overtakelse. Gjennom bred kompetanse og erfaring med komplekse byggeprosesser er målsetningen å levere resultater på kvalitet, økonomi og fremdrift gjennom å ha fokus på kostnadseffektive løsninger og fremdriftsmetodikk.

Image by James Sullivan

BIO

Siden 2018 har Sigma Solutions AS levert profesjonell bygningsteknisk bistand til kunder i Trondheim og omegn.

Bedriften er etablert av sivilingeniør Geir-Åge Mikalsen, som har lang og allsidig erfaring og kompetanse innenfor de fleste sider av byggebransjen. Med bakgrunn fra entreprenørbransjen ble han uteksaminert fra NTNU i 2004 som sivilingeniør i konstruksjonsteknikk. I ettertid har han opparbeidet seg erfaring som statiker, prosjekt- og byggeleder i COWI og Norconsult. Samtidig har han hatt roller innenfor prosjekt- og byggeledelse både hos byggherrer og entreprenører. 

Siden oppstart har bedriften vært involvert i alt fra tidligfase prosjektutvikling, etablering av prosjektgrupper, prosjekt- og byggeledelse for både byggherrer og entreprenører. 


Standing Meeting
Arkitekt på byggeplassen

TJENESTER

Din prosjektpartner

PROSJEKTLEDELSE

Helhetlig prosjektledelse.
Økonomi-, fremdrift-, kvalitet- og HMS- oppfølging

PROSJEKTERINGSLEDELSE

Bistand innenfor prosjekteringsledelse

BYGGELEDELSE

Byggeledelse, oppfølging av fremdrift, HMS og kvalitet på byggeplass.

BYGGHERREOMBUD

Generell byggherrerådgivning i alle prosjektfaser.

Byggelånskontroll

Kontraktsoppfølging

BYGGHERRES REPRESENTANT (BHR)

Bistand innenfor Byggherreforskriften og Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)

KOORDINATOR FOR UTFØRELSE (KU) OG KOORDINATOR FOR PROSJEKTERING (KP)

Bistand innenfor Byggherreforskriften og Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)

ANSVARLIG SØKER

for alle typer tiltak i tiltaksklasse 2.

ANSVARLIG KONTROLLERENDE

-Konstruksjonssikkerhet i alle tiltaksklasser,
-Overordnet ansvar for kontroll i alle tiltaksklasser,
-og kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2

KONTAKT

Sigma Solutions AS
Hornebergvegen 7A
7038 Trondheim
Org Nr: 920 862 152 MVA

91334743

  • Facebook
  • LinkedIn

Takk for innsendingen din!